Tips för ett säkrare sjöliv!

....................................................................................................................................................

ID-kort för båt!

När man är ute på havet i båt måste man alltid vara beredd på oväntade
händelser. Även du kan råka ut för något som gör att sjöräddningen kan
behöva söka efter dig. Det kan också vara så att anhöriga i land behöver
komma i kontakt med dig. Fyll därför i det här ID-kortet med uppgifter om
din båt, utrustning, försäkring och dig själv. Ett foto på båten är också
bra att placera på kortets baksida. Se till att informationen finns
tillgänglig hos någon anhörig, granne eller liknande. Någon som kan
besvara sjöräddningens frågor med hjälp av uppgifterna på ID-kortet.

Ladda hem ID-kort för båt!

Copyright © Sjöfartsverket 2004

....................................................................................................................................................

Rätt och vätt!

De 10 sjövettsreglerna:

Se till att båten är sjöduglig och att god ordning råder ombord.

Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. Kom ihåg – flytväst åt alla ombord. Och den ska vara på!

Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad för.

Tala alltid om ditt färdmål och studera noga färdvägen. Om du ändrar färdmål – meddela hem!

Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön. Alkohol och båtliv hör inte ihop.

Överlasta inte båten
och sitt i båten.

Håll alltid god utkik! Var försiktig med farten.

Lyssna på väderleksutsikterna. Är de dåliga – stanna hemma. Är du redan till sjöss – sök lä eller närmaste hamn.

Om båten kantrar men flyter - stanna kvar vid den! Du är säkrare där än om du simmar mot land.

Skräpa inte ner – varken på land   eller i vattnet. Tag hem skräpet eller lämna det vid uppsamlingsplats.

 

Copyright © Sjöfartsverket 2004